Nabożeństwo Fatimskie

Kolejny miesiąc modlimy się do Matki Bożej fatimskiej, zawsze trzynastego dnia miesiąca od maja do października wierni gromadzą się i z uwielbieniem wznoszą gorliwie modlitwę do Maryi.

Pierwsza pielgrzymka rowerowa do Matki Bożej

W radosnych nastrojach i z zapasem intencji 21 sierpnia wyruszyła pierwsza pielgrzymka rowerowa zorganizowania przez Proboszcza Ks. Marcina Knagę na Jasną Górę. Do pokonania piętnaście kilometrów i choć w okrojonym składzie szczęśliwi i silni duchem dotarliśmy do wrót Matki Bożej. Mszy świętej przewodniczył o godzinie 11.00 ksiądz Marcin Knaga.
Serdeczne podziękowania dla Sióstr Zgromadzenia Westiarek Jezusa z Częstochowy za miłą gościnę.

Nabożeństwo fatimskie 13 sierpnia

Wspominając św. Różę z Limy ks. dr Roman Ceglarek podczas nabożeństwa fatimskiego 13 sierpnia podkreślił siłę modlitwy różańcowej i przeżywania Eucharystii. Odmawianie Pozdrowienia Anielskiego jest jak „szycie sukienki Matki Bożej” powtarzał za św. Różą ksiądz celebrant. Całe kazanie zostało poświęcone kultowi Matki Bożej i jej roli w naszym życiu.
Na zakończenie nabożeństwa odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła z modlitwą różańcową na ustach zgromadzonych parafian.

Jubileusz 25- lacia ślubów s.Katarzyny

2 sierpnia punktualnie o godzinie dwunastej s. Katarzyna Władecka podczas uroczystej Mszy św. obchodziła srebrny Jubileusz profesji zakonnej. Mszę świętą odprawił ojciec paulin Ryszard Krawczyk, ponadto Eucharystię koncelebrowało dwunastu zaproszonych księży, którzy odegrali znaczącą rolę na drodze duchowej naszej szanownej Jubilatki. W homilii ojciec Ryszard przywołał życie Maryi, jako pierwszej Westiarki, Królowej Aniołów która żyjąc w cieniu swojego Syna pokazywała swoim godnym życiem spędzonym w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie jak służyć Bogu. Celebrant przytoczył również słowa pieśni:
Królowej anielskiej śpiewajmy
Różami uwieńczmy jej skroń
Jej serca w ofierze składajmy
Ze łzami wołajmy doń
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona
Bądź Ty zawsze matką nam
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona
Bądź Ty zawsze matką nam…

Siostra odnowiła swoje śluby wieczyste, otrzymała medalik oraz wianek i specjalne błogosławieństwo. Jubilatka podziękowała Bogu za Dar powołania i przywołała wszystkich którzy wspierają ją modlitwą i umacniają ją każdego dnia.
„Łaska powołania to jest wielki dar, skarb i tajemnica. Pan Bóg na mojej drodze postawił takich ludzi i takie zgromadzenie, o którym nie miałam pojęcia. Udzielił takich łask, że jestem tu i teraz z Nim, ale tylko dzięki Niemu oraz jego dobroci i wielkiemu miłosierdziu. Dziękuję dobremu Bogu za życie powołanie i wszystko co mi daje.”
Siostra Katarzyna Władecka Westiarka Jezusa.

W Jubileuszowej Mszy świętej uczestniczyła rodzina i przyjaciele Siostry oraz Siostry ze Zgromadzenia. W radosnej i serdecznej atmosferze dobiegły końca uroczystości w kościele, goście otrzymali pamiatkowe obrazki i słodki poczęstunek.

Siostra Katarzyna pochodzi z Gdańska, tam też po raz pierwszy zetknęła się ze Zgromadzeniem Sióstr Westiarek Jezusa poznając s.Janinę, która zaprosiła ją na ferie do Duchnic koło Warszawy. Podczas pobytu w styczniu 1990 roku poznała inne siostry i zauroczyła ją atmosfera życzliwości, dobroci, spokoju, ciszy i modlitwy panujące w Zgromadzeniu. Od tego czasu odwiedzała Zgromadzenie tak często jak było to możliwe. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła do Zgromadzenia w Duchnicach, gdzie spędziła pierwsze lata życia zakonnego. W 1996 roku złożyła pierwsze śluby i posługiwała w Milanówku k. Warszawy, w Zakopanem i w Warszawie- Dom Generalny. Kolejne ważne wydarzenie to Śluby Wieczyste w 2001 roku i kolejne miejsca posługi to: Zakopane, Częstochowa, Zaręby Kościelne, Częstochowa, Zakopane i Blachownia.

Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa (Congregatio Sororum Vestiariarum Iesu) jest zgromadzeniem niehabitowym opartym na regule św. Franciszka z Asyżu, na prawie papieskim. Zostało powołane do istnienia w 1882 r. w Zakroczymiu przez bł. Honorata Koźmińskiego – kapucyna (1829 – 1916) przy współudziale M. Sabiny Józefy Kaweckiej (1821 – 1886).

O. Honorat Koźmiński był gorliwym kapłanem i zakonnikiem, który przez całe życie troszczył się o sprawy Boże, o odnowę życia religijnego i moralnego w narodzie oraz o życie zakonne. Po powstaniu styczniowym w 1863 r. na skutek ukazu carskiego, gdy nastąpiła kasata zakonów o. Honorat został internowany w klasztorze w Zakroczymiu i na modlitwie rozpoczął poszukiwanie ratowania życia zakonnego w zaborze rosyjskim. Zgłaszało się do niego wiele osób, które chciały poświęcić się Bogu w życiu zakonnym. O. Honorat nie chciał ich odsyłać do zakonów za granicę, gdyż uważał, że są one potrzebne społeczeństwu polskiemu na terenach zajmowanych przez Rosję. Zdawał sobie jednak sprawę, że organizowanie zgromadzeń nie mogło się odbywać według dawnego wzoru, czyli z zachowaniem ścisłej klauzury i habitu, ale wiązało się z działalnością konspiracyjną i ścisłym ukryciem. W czasie pobytu w Zakroczymiu założył wiele wspólnot zakonnych życia ukrytego męskich i żeńskich, przyczyniając się tym do odnowy życia religijnego i moralnego w społeczeństwie polskim. Każde z założonych zgromadzeń miało swój określony cel, zadania i kierowało działalność do konkretnych warstw społecznych, stanów, zawodów lub spełniało określoną misję. Wzorem ukrytego życia zakonnego była św. Rodzina: Jezus, Józef i Maryja, która żyjąc w Nazarecie, prowadziła życie ukryte przed światem.
W tym samym czasie na terenie Galicji rozpoczęła swoją prywatną działalność Sabina Józefa Kawecka, tercjarka kapucyńska z Warszawy. Pod wpływem wcześniejszej zachęty O. Honorata troszczyła się ona o piękno świątyń odnawiając szaty liturgiczne w kościołach oraz adorując Najświętszy Sakrament. Znajomość haftu i wykorzystanie go na służbę Kościoła zaowocowało bezinteresowną pracą nad porządkowaniem szat liturgicznych w świątyniach na terenie Galicji oraz w okolicach Warszawy. Początkowo była to praca samodzielna, jednak z czasem skupiały się wokół niej dziewczęta i niewiasty, z którymi wspólnie pracowała. O. Honoratowi bardzo leżała na sercu troska o świątynie oraz idea wynagradzania zniewag wyrządzanych Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, dlatego zachęcał i utwierdzał ją w potrzebie pracy przy kościołach.
Po 14 latach wędrownego trybu życia oraz ofiarnej posługi i pracy dla kościołów 12 listopada 1882 r. – w święto Opieki Matki Bożej, Założyciel wręczył Sabinie Józefie Kaweckiej zarys konstytucji, tzw. Planik życia dla Westiarek Jezusowych i z tą datą wiązany jest początek Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa.
Zgromadzenie realizuje swoje zadanie według zaleceń Założyciela, który zapisał, że: celem Westiarek Jezusowych jest uświątobliwienie własne przez ćwiczenia pobożności i przez przyodziewanie Pana Jezusa, czyli przez posługę około szat kościelnych. Westiarki zajmować się będą robotami kościelnymi i tym wszystkim, co służy do ubrania i ozdoby kielicha i kapłana, ołtarzy i kościoła. Siostry troszczą się także o dusze ludzkie, które są również świątyniami Boga.

Dzień św. Krzysztofa- poświęcenie pojazdów

Kościół katolicki wspomina w sobotę (25.07) św. Krzysztofa – patrona kierowców.
Imię świętego Krzysztofa pochodzi od greckich słów „Christophoros”, czyli „niosący Chrystusa”, ten, który się przemieszcza, żeby zanieść jakąś dobrą nowinę. Przyjęliśmy w tradycji Kościoła, że odnosi się to do kierowców, do ludzi, którzy przemierzają się z miejsca na miejsce. Modlimy się tego dnia szczególnie o bezpieczeństwo, zważywszy na to, że wiemy, jak dużo osób ginie na drogach w naszym kraju.
Pojazdy w ten weekend można było poświęcić po każdej mszy świętej na placu kościelnym. Przeważnie poświęcane zostały samochody, ale nie zabrakło również rowerzystów którzy przyjechali na jednośladach.

Nabożeństwo fatimskie 13 lipca 2021r

13 lipca o godz. 17.00 wierni zgromadzili się na trzecim tegorocznym nabożeństwie fatimskim. Po Mszy św. koncelebrowanej odmówiono różaniec oraz odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół świątyni.
Z parafianami modlił się gość ks. Mariusz Frukacz – redaktor Tygodnika Niedziela.

Dzień św. Jana Chrzciciela i zakończenie roku szkolnego 2020/2021

24 czerwca w dniu urodzin świętego Jana Chrzciciela została odprawiona Msza Święta na zakończenie roku szkolnego. Jest to okazja do refleksji na temat minionego roku, ale także możliwość aby podziękować Panu Bogu za łaski, za opiekę nad nami, za ludzi których spotkaliśmy na swojej drodze, za nauczycieli i rodziców. Dzieci gorliwie podziękowały za te dary, ubogaciły również mszę swoim śpiewem i modlitwą.

Msza Święta Prymicyjna i Nabożeństwo Fatimskie

13 czerwca w naszym kościele zbiegły się dwie bardzo ważne uroczystości. Pierwsza to uroczysta Msza Święta Prymicyjna odprawiona przez neoprezbitera księdza Kamila Cudaka, na zakończenie mszy zostało udzielane parafianom specjalne błogosławieństwo prymicyjne o randze błogosławieństwa papieskiego. Druga część uroczystości to zgodnie z tradycją w naszej parafii, 13 dnia czerwca odbyło się Nabożeństwo Fatimskie, czyli modlitwa różnicowa z procesją figury Matki Bożej Fatimskiej dookoła kościoła.

Oktawa Bożego Ciała i błogosławieństwo dzieci


10 czerwca w naszej parafii w ósmym dniu po Bożym Ciele odbyło się nabożeństwo na zakończenie Oktawy Bożego Ciła.
Święcenie wianków to zwyczaj związany z tradycją ludową, kiedy na zakończenie oktawy Bożego Ciała święciło się go z przygotowanych polnych kwiatów i ziół, które zawsze odgrywały ważną rolę. Wianki poświęcone w czasie oktawy Bożego Ciała to symbol ludzkiej pracy, a także darów od Boga, które służą ludziom i wszelkim stworzeniom na ziemi.