Boże Ciało 2020

Mimo pandemii koronawirusa i wielu restrykcji z tym związanych uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii odbyła się pomyślnie. Zgodnie z tradycją po uroczystej Mszy Świętej wyruszyła procesja do czterech ołtarzy przygotowanych wokół kościoła. Nie zabrakło również kwiatowego dywanu, który usłały dzieci dla kroczącego pod postacią Świętego Sakramentu Pana Jezusa. Ale najważniejsze jest to, że licznie zgromadzili się parafianie i uświetnili uroczystość swoją obecnością i wyznaniem wiary. A więc tradycji stało się zadość.

Zarządzenie w sprawie odwołania dyspensy

ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 28 maja 2020 r.
L. dz. 864/5.1.1/2020

W odpowiedzi na „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych” z dnia 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), biorąc pod uwagę aktualne zarządzenia państwowe, od niedzieli, 31 maja br. (włącznie),
odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r.,
Udzielam jednak zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane:
 osobom w podeszłym wieku,
 osobom z objawami infekcji,
 wszystkim, którzy czują obawę przez zarażeniem.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”
3
Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33:
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”
Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.
Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen
4
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy odpowiadają:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” ,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350

Zbiórka na respirator dla Naszego szpitala!!! (Chodzi o jeden ze szpitali w Częstochowie)

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wspólnie z Fundacją SMS z nieba zbiera na respirator dla Naszego szpitala. Zbiórka jest prowadzona przez stronę https://www.zanurzeniwmilosci.pl.

Dokonaj wpłaty na stronie https://www.zanurzeniwmilosci.pl

konto do wpłat: 38 1090 1711 0000 0001 4276 4188
tytuł wpłaty: Darowizna na RESPIRATORY
odbiorca: Fundacja SMS z Nieba
ul. Chrobrego 7
75-063 Koszalin

Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie Pierwszej Komunii Świętej

Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
w sprawie pierwszej Komunii świętej

Uszczegóławiając zasadę zdefiniowaną w punkcie 26. Zarządzenia w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego, opublikowanego w Okólniku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie nr 2/4 z dnia 25 marca 2020 r., Referat Katechetyczny określa następujące zasady organizacji uroczystości pierwszej Komunii świętej na terenie archidiecezji częstochowskiej:

1. Do czasu odwołania przez odpowiednie władze państwowe stanu epidemii nie jest możliwe prowadzenie grupowych katechez parafialnych, celebracji liturgicznych związanych z przekazywaniem znaków religijnych, prób przygotowujących do uroczystości pierwszej Komunii świętej itp. Tym samym pierwsza Komunia święta nie może przybrać dotychczasowej formy ogólnej uroczystości dla wszystkich dzieci.

2. Uroczystość pierwszej Komunii świętej można przenieść na inny termin. Decyzję w tej sprawie podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci przystępujących do pierwszej Komunii świętej.

3. Dopuszcza się udzielenie pierwszej Komunii świętej indywidualnie, z zachowaniem przepisów państwowych określających dopuszczalną liczbę uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym. Proboszcz może uzgodnić z rodzicami termin, w którym indywidualnie udzieli dziecku pierwszej Komunii świętej podczas Mszy świętej. Liturgia nie musi odbywać się wyłącznie w niedzielę, można ją zorganizować w innym dniu tygodnia.

4. Przystąpienie do pierwszej Komunii świętej powinno być poprzedzone spowiedzią. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii (20.03.2020), podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. Spowiedź należy poprowadzić z wielką cierpliwością i delikatnością, tym bardziej, iż w aktualnych okolicznościach nie może być ona poprzedzona pewnymi próbami, jak to wcześniej praktykowano.

(-) Ks. dr hab. Roman CEGLAREK
DYREKTOR WYDZIAŁU

Renowacja podłogi

Trwa szlifowanie i naprawa podłogi marmurowej w naszym kościele. Niestety intensywne użytkowanie z czasem pozbawiło podłogę blasku. Na powierzchni pojawiają się rysy i uszkodzenia, w których gromadzą się zanieczyszczenia. Gruntownej renowacji zostanie poddana całość powierzchni płaskiej w kościele, stąd wezmą się utrudnienia w przemieszczaniu się podczas najbliższych nabożeństw. Prosimy o wyrozumiałość.

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.
2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa “światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. Do kościoła przynosimy świece i ze światłem wracamy do domu.
Na pamiątkę tej symbolicznej uroczystości, dzieci komunijne w naszym kościele otrzymały świece pamiątkowe, które zostaną użyte podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przed komunią.

Jubileusz Małżeństw 2019

W ostatnią niedzielę grudnia, przy okazji dnia Świętej Rodziny w naszej parafii już po raz trzeci odbyła się uroczysta Msza święta w intencji małżeństw które obchodzą w tym roku jubileusz ślubu kościelnego.Jubilaci obchodzą 5,10,15,20… rocznicę związku małżeńskiego i jak co roku bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie proboszcza ks. Artura Stopikowskiego, który wprowadził tę uroczystość do naszej wspólnoty parafialnej. Wyjątkowy gość ks. prał. Stanisław Gębka, ojciec chrzestny i pomysłodawca podobnych obchodów dla małżeństw w Częstochowie odprawił Mszę świętą i wygłosił kazanie. Uroczystość miała wzniosły charakter dzięki oprawie muzycznej Pani organistki i zdolnych młodych muzyków.
fot.AM