Rocznica Pierwszej Komunii Świętej i błogosławieństwo dzieci

6 czerwca na Mszy Świętej o godzinie 11.30 dzieci z klasy czwartej uczestniczyły w pamiątce przyjęcia Świętego Sakramentu. Uroczystość upamiętniła wydarzenia sprzed roku, dzieci brały udział w Eucharystii, której przewodniczył ks. Marcin Knaga. Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w uroczyste stroje, po raz kolejny odczytywali prawdę, że Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii.Na zakończenie ksiądz Probodzcz pobłogosławił indywidualnie wszystkie dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Wycieczka dziękczynna za dar Pierwszej Komunii Świętej

5 czerwca po Uroczystości I Komunii Świętej i uczestnictwie w białym tygodniu dzieci z trzeciej klasy pod opieką ks. Proboszcza Marcina Knagi, Pani katechetki i wychowawczyni wzięły udział w wycieczce do Archidiecezjalnego Centrum Duchowości „ŚWIĘTA PUSZCZA” w Olsztynie koło Częstochowy. Dzieciom towarzyszyli rodzice i inne bliskie osoby. Najpierw dzieci w strojach komunijnych uczestniczyły we Mszy Świętej, potem przyszedł czas na zabawę i wspólne pieczenie kiełbasek. Po tych radosnych wydarzeniach dzieci szczęśliwie wróciły do domu.

30 maja 2021r. Sakrament Komunii Świętej

W niedzielny poranek 30 maja dzieci z klasy trzeciej otrzymały sakrament Komunii Świętej. Uroczystości przewodniczył ksiądz Proboszcz Marcin Knaga, sakrament przyjęło ośmioro dzieci.
Eucharystia jest sakramentem obecności Jezusa. W żadnym innym sakramencie nie jest On tak „dostępny”, jak właśnie pod postaciami chleba i wina. To w tym sakramencie jest obecny, jak naucza Kościół: prawdziwie, substancjalnie i rzeczywiście. Każdy, przyjmując Komunię Świętą przyjmuje całego Jezusa Chrystusa, z ciałem i krwią.

Nabożeństwo fatimskie 13 maja 2021r.

13 maja 2021 roku, po raz pierwszy w tym roku zgodnie z tradycją w naszej parafii zostało odprawione nabożeństwo fatimskie upamiętniające rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Uroczysta procesja figury Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła przy zapalonych świecach i odmawiany różaniec są wpisane w każdy trzynasty dzień miesiąca, od maja do października w naszej wspólnocie.

Wielka Sobota

Tradycyjnie w Wielką Sobotę święcone są pokarmy w koszyczku wielkanocnym.

Co włożyć do koszyczka? Symbolika święcenia pokarmów

Zgodnie ze zwyczajem święci się:

• chleb – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni;

• mięso – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku;

• jajka – które symbolizują nowe życie.

• sól – znak oczyszczenia i ochrony przed zepsuciem;

Prócz tego w koszyczkach wielu rodzin znajdują się także m.in. kawałki mazurka czy babki wielkanocnej, chrzan, a nawet ser. Obowiązkowym elementem jest także cukrowy baranek z czerwoną chorągwią – symbolizujący Chrystusa, który zwyciężył śmierć.

W Wielką Sobotę wierni w Kościele katolickim trwają przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani – oczekują na Zmartwychwstanie. Zgodnie z polską tradycją tego dnia święcone są pokarmy na stół wielkanocny.
Zwyczaj ten istnieje w naszym kraju od XIII wieku.
W Wielką Sobotę w Kościele komunii świętej można udzielać tylko na sposób „wiatyku”. Tego dnia nie sprawuje się również ślubów ani innych sakramentów, z wyjątkiem spowiedzi i sakramentu namaszczenia chorych.
Po zmierzchu w Kościele ma miejsca najważniejsza liturgia w roku nazywana Wigilią Paschalną, która należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Zgodnie z tradycją ta noc jest nazywana „czuwaniem na cześć Pana”. Tak jak Żydzi przez całą noc czuwali, oczekując przyjścia Pana mającego ich wybawić z niewoli faraona, tak chrześcijanie oczekują Zmartwychwstania Chrystusa, który skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani ofiarowując człowiekowi prawdziwe wyzwolenie.
Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części. Pierwszą jest liturgii światła, która rozpoczyna się przed świątynią od obrzędu poświęcenia ognia i paschału – symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego „Światłość Świata”.
Zgodnie z mszałem rzymskim druga część Wigilii Paschalnej – liturgii słowa składa się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu i przypomina ważne momenty w całej historii zbawienia – począwszy od opisu stworzenia świata, poprzez zachowanie Abrahama, od którego Bóg zażądał ofiary z syna, oraz przejście przez Morze Czerwone. Z kolei o miłości Boga, zawarciu przymierza i skuteczności słowa Bożego mówią fragmenty z Księgi proroka Izajasza. Cykl czytań starotestamentowych kończy się bożą obietnicą oczyszczenia i przemiany człowieka.
Trzecia część Wigilii Paschalnej to liturgia chrzcielna. Po Litanii do Wszystkich Świętych., celebrans poświęca wodę chrzcielną – poprzez włożenie paschału do naczynia z wodą, po czym wierni odnawiają swoje przyrzeczeniach chrzcielne wyrzekając się szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Chrystusa. W tradycji Kościoła w tym czasie dorośli przystępowali do sakramentu chrztu św.

Wielki Piątek

Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się mszy św.; to dzień najgłębszej żałoby w Kościele. Wyraża ją liturgia Wielkiego Piątku, która jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Centrum liturgii wielkopiątkowej jest uroczysta adoracja krzyża – adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi.

W kościołach katolickich przygotowuje się Groby Pańskie i odwiedza je. Nie odprawia się w tym dniu mszy św., jedynie po południu celebrowane jest nabożeństwo, podczas którego śpiewa się pieśni o krzyżu i tajemnicy Komunii Świętej. Czytane są odpowiednie fragmenty Pisma Świętego.

Bywa też, że odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium Męki Pańskiej, po którym wierni czuwają przy symbolicznym Grobie Jezusa aż do Wielkiej Nocy.

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. W tym dniu wierni koncentrują się na rozważaniu biblijnego opisu Męki Pańskiej i śmierci Chrystusa na Krzyżu, a następnie na adoracji i uczczeniu Krzyża Świętego. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez Krzyż niż poniżenia przez Mękę.

W uroczystej modlitwie powszechnej Kościół stara się w tym dniu pamiętać o wszystkich. W sposób szczególny wierni modlą się o zachowanie pokoju na świecie, za starszych braci w wierze (Żydów) oraz rządzących państwami.

Wielki Piątek jest w całej Polsce dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Jest także dniem ścisłego postu. Zgodnie z zaleceniami Kościoła, należy zrezygnować w tym dniu nie tylko z jedzenia potraw mięsnych, ale również zachować post co do ilości spożywanych pokarmów: tylko raz w ciągu dnia można zjeść do syta.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek – święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim. Przypada w Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą. Wieczorem rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne (jego pierwszy dzień, który trwa do wieczora Niedzieli Wielkanocnej). Obchodzone przez różne wyznania chrześcijańskie na pamiątkę ustanowienia sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.