Instytucje z pastoralną opieką parafii

PRZEDSZKOLE NR. 1,
UL. WSPÓLNA 3,
TEL. 034 327 02 86

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
UL. WSPÓLNA 3,
TEL. 034 327 03 10, 034 327 06 51
KAPELAN – MIEJSCOWY PROBOSZCZ