Proboszcz


Ks. dr Artur Stopikowski

Urodził się 28 listopada 1973 r. w Jastrzębiu-Zdroju. W roku 1992 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a następnie w latach 1996-99 kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. w Częstochowie. W czerwcu 2015 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z zakresu katechetyki na podstawie pracy pt. „Duszpasterstwo osób głuchoniemych na przykładzie Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-2012” napisanej pod kierunkiem bpa dr. hab. Antoniego Długosza. Pracował jako wikariusz w parafiach: św. Michała Archanioła w Blachowni (1999-2000), bł. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie (2000-02), św. Józefa w Częstochowie (2002-05), św. Brata Alberta w Zawierciu (2005-08), św. Antoniego Padewskiego w Częstochowie (2008-14), św. Lamberta w Radomsku (2014-16).